دپارتمان مشاوره
علی اصغر شریفی
مشاور پایه دوازدهم
  • مشاور و دبیر در دبیرستان های سمپاد
  • مشاور مجموعه های مختلف در کشور نظیر هدف
  • دکترای مهندسی برق شریف
سامان سعیدی
مشاور پایه یازدهم
  • مشاور و دبیر در دبیرستان های سمپاد
  • مشاور مجموعه های مختلف در کشور نظیر هدف
  • دکترای مهندسی برق شریف
علیرضا بوربور
مشاور پایه دهم
  • مشاور و دبیر در دبیرستان های سمپاد
  • مشاور مجموعه های مختلف در کشور نظیر هدف
  • دکترای مهندسی برق شریف
در هر پایه‌ی تحصیلی، با هدف پاسخگویی مناسب به اولیای دانش آموزان و همچنین رفع موانع تحصیلی و تربیتی دانش آموزان، افرادی معین شده اند که با توجه به تسلط ایشان بر نحوه‌ی فعالیت دبیران و دانش آموزان، مدیریت پایه را عهده دار هستند. در واقع با در نظر گرفتن دانش آموز،مدرسه و خانواده به عنوان سه راس در مثلث آموزش، می توان هسته مشاوره را مرکز ثقل این مثلث دانست.مرکز ثقلی که می تواند به دانش آموزان و اولیای آنها کمک کند تا به بهترین نحو با مدرسه ارتباط برقرار کنند و به بهترین شکل به نتایج مطلوب برسند. نظارت بر حُسن رفتار و عملکرد آموزشی و تحصیلی دانش آموزان، پیگیری درسی و تلاش برای کسب حداقل های آموزشی مدنظر، حفظ روحیه پرسش گری و پژوهش گری، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و برنامه ریزی برای حرکت به سوی این اهداف و ترغیب دانش آموزان نسبت به فضای مدرسه به وسیله‌ی برگزاری اردوها و برنامه های تفریحی، از مهمترین اهداف و وظایف مشاوران است. به همین جهت بیشترین مراجعات دانش آموزان و اولیا به مشاورین پایه می باشد و با درمیان گذاشتن مسائل،مشاوران به چاره جویی برخاسته و در جهت حل این مشکلات تلاش خواهند کرد. بدیهی است که ارتباط مستمر اولیای محترم با مشاورین پایه، موجب ارتقای هرچه بیشتر سطح علمی و فرهنگی دانش آموز خواهد شد. در راستای ارتباط آسانتر با مشاورین پایه، حتماً قبل از مراجعه حضوری بصورت تلفنی یا از طریق پیام در سامانه کارسنج و یا پیامرسان های معرفی شده وقت ملاقات را از پیش تعیین نمایید تا مشاورین محترم با فرصت کافی در خدمت شما باشند.همچنین جهت امور مربوط به وضعیت دبیران ، مشاورین پایه ، برنامه آموزشی و سایر موارد مهم می توانید با معاونت آموزشی دبیرستان تماس حاصل فرمایید. یکی از اقدامات حائز اهمیت در حوزه مشاوره تشکیل پرونده روانی-اجتماعی دانش آموزان است. این پرونده متشکل از نتایج تست های متنوع روانشناسی است که مدرسه از دانش آموزان اخذ نموده و در نتیجه تحلیل آنها اطلاعات بسیار ارزشمند و کاربردی در اختیار خانواده های محترم قرار میدهد.