معاونت فرهنگی و پرورشی

پرداختن به جنبه های معنوی و اعتقادی امری است که نباید از جانب خانواده‌ها و دبیرستان مغفول واقع شود. دبیرستان می تواند به عنوان پناهگاه معنوی دانش آموزان نقش ایفا کند. در همین راستا معاونت پرورشی دبیرستان، با همراهی مربیان مجرب و متعهد، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های قرآنی ،تربیتی و ورزشی را در قالب مسابقات فرهنگی،ورزشی و شرکت در اردوهای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است. رئوس برنامه های فرهنگی-پرورشی دبیرستان به شرح زیر است:


● برنامه های سمینار تحت عنوان "علامه دهر"
● برنامه های مذهبی نظیر برگزاری نماز ، مراسم های مناسبتی و ...
● فعالیت های خیریه تحت عنوان "علامه مهر"
● فعالیت های هنری در حوزه طراحی و برنامه سازی و موسیقی
● برگزاری وبینار های گوناگون برای دانش آموزان اولیا
● برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی در مدرسه
● برگزاری دوره های آموزشی متنوع نظیر تدبر در قرآن و جامعه اسلامی