دبیرستان علامه حلی ده – پاسداران
از اهداف سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به جایگاه برتر در زمینه های مختلف از جمله مسایل علمی و آموزشی در منطقه است. دبیرستان علامه حلی10 از بدو تاسیس، با در نظر داشتن افق سند چشم انداز، اقدامات نوینی را با هدف تبدیل شدن به مدرسه ی برتر و پیشرو در سطح ملی و بین المللی، آغاز نموده و جهش های شگفت انگیز این واحد در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی نشانگر تاثیر شگرف این اقدامات است.
رویکرد دبیرستان
در روزگاری که طبق آمارها، گزارش‌ها وگفتمان غالب فارغ التحصیلان سمپاد، مدارس استعدادهای درخشان دوره دوم دارای نقایص کارکردی اساسی بودند، دبیرستان علامه حلی10 پس از سال‌ها پیگیری و پافشاری دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت روح تازه‌ای در کالبد مدارس علامه حلی دمید؛ تصمیم‌سازان دبیرستان برای جبران نقایص آموزشی دبیرستان‌های علامه حلی، شیوه آموزشی را بر پایه‌ی تغییر الگوی یاددهی-یادگیری و حرکت از نظام حافظه-محور به نظام تفکر-محور بنا نهاده و هدف را پرورش انسان‌هایی نوآور و متعهد به ارزش‌های اسلامی-ایرانی قرار دادند؛ انسان‌هایی محقق، با دانش و کارآفرین که بتوانند آینده‌ای درخشان برای میهن عزیزمان رقم بزنند.