سه شنبه 10 شهريور 1394 ساعت 11:48 2015-9-1 11:48:16
شناسه محتوا : 83
قسمت های از نمایشگاه حلی پاد ۲ که در دبیرستان علامه حلی ۱۰ برگزار شد در شبکه آموزش به نمایش در آمد .
قسمت های از نمایشگاه حلی پاد ۲ که در دبیرستان علامه حلی ۱۰ برگزار شد در شبکه آموزش به نمایش در آمد .

دستاورد های نمایشگاه حلی پاد ۲ در شبکه آموزش / دانلود فیلم