شنبه 3 آذر 1397 ساعت 14:31 2018-11-24 14:31:56
شناسه محتوا : 527
سُرور ِ ماه ِ ربیع و،میلاد حضرت ِ احمد صلی الله ُ علیک َ،سیدُنا یا محمد مبارکه نور ِ ختمی مرتبت که جلوه گردیده به عالَم مبارکه مقدم آن سَروَری که بر نبییّن گشته خاتم

میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک باد

چه بي قراره دلاي عاشق

اومده از ره امام صادق

از آسمون خبري درراهه

شب، شب شادي آل الله

جشن ميلاد رسول الله

میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک باد