شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 07:33 2018-8-4 07:33:39
شناسه محتوا : 500
کسب 5رتبه تک رقمی و 11 رتبه دو رقمی در کنکور سراسری

کسب 5رتبه تک رقمی و 11 رتبه دو رقمی در کنکور سراسری97

کسب 5رتبه تک رقمی و 11 رتبه دو رقمی در کنکور سراسری97 را به خانواده بزرگ علامه حلی10 پاسداران تبریک عرض

می نماییم

رتبه ها بدون سهمیه فقط لحاظ شده
رتبه های فقط رشته های ریاضی و تجربی آورده شده