چهارشنبه 10 مرداد 1397 ساعت 12:33 2018-8-1 12:33:28
شناسه محتوا : 497
نگاهی آماری به المپیاد های 97

المپیاد فیزیک و المپیاد نجوم 97

نگاهی آماری به المپیادفیزیک ۹۷

موفقیت برنامه و تلاش می خواهد!
رتبه چهارم در بین کلیه مدارس کشور
رتبه دوم در بین کلیه مدارس سمپاد کشور

نگاهی آماری به المپیاد نجوم۹۷

موفقیت برنامه و تلاش می خواهد!
رتبه پنجم در بین کلیه مدارس کشور
رتبه سوم در بین کلیه مدارس سمپاد کشور