پنجشنبه 23 فروردين 1397 ساعت 09:35 2018-4-12 09:35:22
شناسه محتوا : 423

iran open 2018

*مقام اول لیگ فوتبالیست سبک وزن(سوپر تیم)

*مقام اول لیگ فوتبالیست وزن سبک (انفرادی)

*مقام اول بهترین تیم فنی