يكشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 09:50 2018-3-11 09:50:52
شناسه محتوا : 417

کسب مقام اول بهترین طراحی ربات های فوتبالیست ( فرز کاپ )

کسب مقام سوم بازی های انفرادی لیگ فوتبالیست سبک وزن ( فرز کاپ )