پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 19:04 2017-11-9 19:04:31
شناسه محتوا : 410

گروه فیزیک:

حسین میرزایی

حسین نادری

پیمان اکبری

یحیی طباطبایی

وحید مجدآبادی

مهدی مظلومی

 

گروه ریاضی:

مهرداد عباسپور

محمد رضا میبدی

علی اصغر شریفی

سروش شریفی

رسول محسنی منش

نصیرمحبی نژاد

پدرام نیکوکار

احمدبهرامیان

احسان سیدی

کریم مختاری

علیرضا نصرالهی

 

گروه شیمی:

حامد اسماعیلی

محمد قاسمی

محمد جواد فولادی

احسان گودرزی

مهران رنجبر

 

گروه زیست: 

بهرام دبیر مقدم

محمد تقوی

محمد امین بیگی

 

گروه ادبیات:

بهروز ثروتی

علی عاملیان

بداغی

 

گروه عربی:

مهدی ترکمان

علیرضا پوررضا

سید محمد میرباقری

 

گروه معارف:

احسان هندی

طه محب علی

محمد اکبری

 

گروه زبان:

ارشاد عظیمی

ابراهیم دادرس

محمد محمدی

مهران سالاری