دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 10:36 2016-12-19 10:36:25
شناسه محتوا : 328
اختتامیه پروژه های برتر سومین نمایشگاه حلی پاد دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران در مجتمع فرهنگی و آموزشی شهید حسن طهرانی مقدم در تاریخ پنجشنبه 26آذرماه 1395 برگزار شد.