پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 10:08 2016-11-3 10:08:16
شناسه محتوا : 320
اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران که در انتخابات دوشنبه 10 آبان ماه انتخاب شدند به شرح زیر می باشند:
اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران که در انتخابات دوشنبه 10 آبان ماه انتخاب شدند به شرح زیر می باشند:

1. سرکار خانم چیت ساز

2. سرکار خانم پارسائیان
 
3. جناب آقای نورانی
 
4.جناب آقای عرب زاده
 
5.جناب آقای نفیسی
 
6. سرکار خانم قدس الهی