شنبه 8 آبان 1395 ساعت 12:42 2016-10-29 12:42:07
شناسه محتوا : 305
انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 95-96 برگزار گردید و طی این انتخابات دانش آموزان نمایندگان خود را انتخاب کردند.