يكشنبه 18 مهر 1395 ساعت 15:49 2016-10-9 15:49:08
شناسه محتوا : 300
در دهه اول محرم 1438 دانش آموزان اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی نمودند که تصاویر آن در ادامه می آید