شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 09:52 2016-8-13 09:52:13
شناسه محتوا : 278
اردوی یکروزه آشنایی پایه دهمی ها در اردوگاه شهید باهنر تهران در مورخه پنج شنبه 21 مرداد ماه 1395 برگزار گردید. در این اردوی یک روزه دانش آموزان از زمین فوتبال چمن مصنوعی ، سالنی ، زمین والیبال ، تنیس روی میز ، فوتبال دستی و استخر استفاده کردند که تصاویر آن در ادامه می آید.
کلیدواژه ها »