سه شنبه 17 فروردين 1395 ساعت 15:11 2016-4-5 15:11:11
شناسه محتوا : 212
اسامی دانش آموزان قبول شده در مرحله اول المپیاد به شرح زیر است:
اسامی دانش آموزان قبول شده در مرحله اول المپیاد به شرح زیر است:

دانش آموزان پایه سوم

رشته ریاضی :2نفر

پدارام همتی / علی مسعودی همت آبادی / حمید رضا هدایتی / همایون هنری/ آرمین سلطان

رشته کامپیوتر :9 نفر

حمیدرضا هدایتی / شروین ایزدی / آرمین سلطان / آرمین شوشتری / محمد علی عبادی / محمد حسین فرقانی / علی مسعودی همت آبادی /محمد علی نوری / همایون هنری

رشته ادبیات :2 نفر

مرتضی انصاری / رضا روح افزا

رشته نجوم : 4 نفر

طه اصفهانی / علی محمد حسین / پارسا محمدی / علی میرزایی 

رشته فیزیک :6 نفر

محمد اخلاقی / طه اصفهانی / علی محمد حسین / پارسا محمدی / علی میرزایی / سعید رشیدی نژاد

رشته شیمی :1 نفر

سعید رشیدی نژاد

دانش آموزان پایه دوم

رشته ادبیات : 2 نفر

حسین غفار / کسرا ستوده

رشته فیزیک : 8 نفر

اشکان جعفری / محمدرضا سبزوی / محمد مهدی شکری / مهرداد صاحبی / سینا کریمی / محمد حسین کریمی /محمد مقدم / سید شهراد یاسینی

رشته کامپیوتر :9 نفر

بردیا آریان فرد / سید محمد صادق کشاورزی / امیر حسین عبدلی / محمدرضا اسکندری / محمد علی خوشنویسان / پویا محمد لواسانی / احمد رحیمی / سید امیر علی عبدالهی / رامتین یاوری 

رشته شیمی : 1 نفر

محمد یعقوبی 

رشته ریاضی : 10 نفر

بردیا آریان فرد / سید محمد صادق کشاورزی / امیر حسین عبدلی / محمدرضا اسکندری / محمد علی خوشنویسان / سید امیر علی عبدالهی / رامتین یاوری / امیر رضا دانشور / علی شکری / محمد حسین کریمی 

زیست : 5 نفر

شهریار قدیری / کسری ستوده / امیر حسین زارع / آرمان خاکباز / علی نصرتی

 

برای دریافت تصویر روی آن کلیک کنید