شنبه 4 مهر 1394 ساعت 11:49 2015-9-26 11:49:49
شناسه محتوا : 109
موفقیت تیم روباتیک دبیرستان در مسابقات شریف کاپ را تبریک عرض می نمائیم.
موفقیت تیم روباتیک دبیرستان در مسابقات شریف کاپ را تبریک عرض می نمائیم.

کسب مقام دومی  (لیگ فوتبالیست سبک وزن) و مقام سومی (لیگ فوتبالیست وزن آزاد )تیم روباتیک دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران در مسابقات روباتیک شریف کاپ توسط دانش آموزان حمید رضا هدایتی ، محمد خشک دهان ، علیرضا نجفی و امیرضا نجفی را به خانواده بزرگ علامه حلی 10 پاسداران تبریک عرض می نمائیم.