المپیاد

اسامی قبولی های مرحله دوم المپیاد دبیرستان علامه حلی ۱۰ تا این لحظه

۱-بهزاد نبوی/ یازدهم / فیزیک
۲-حسین گلی/ یازدهم / فیزیک
۳-آرمان نستعین/ یازدهم / فیزیک
۴-ابوالفضل سلطانی/ یازدهم / کامپیوتر
۵-محمد امین رییسی/ یازدهم / کامپیوتر
۶- علیرضا حقی/ یازدهم / کامپیوتر
۷-علیرضا حقی/ یازدهم / ریاضی
۸-پوریا جلالی/ یازدهم / کامپیوتر
۹-محمد بروغنی/ یازدهم / کامپیوتر
۱۰-علی مرادی / یازدهم / کامپیوتر
۱۱-فراز رادفر/ دهم / کامپیوتر
۱۲-جواد جلیلوند/ دهم / کامپیوتر
۱۳-سید محمد حسین حسینی/ دهم / کامپیوتر
١۴-علی ضیایی / دهم/سلول های بنیادی
١۵- سامان قاندقتور/ دهم / ریاضی
١۶-ماهان رنجبر / دهم / سلول های بنیادی
١٧- علی حیدری / دهم / کامپیوتر

درباره‌ی نویسنده

علامه حلی 10 پاسداران

یک دیدگاه ارسال کنید