اخبار پژوهشی المپیاد پایه دهم

آشنایی با دبیرستان علامه حلی ۱۰

 اولیا و دانش آموزان محترم پایه نهمی به منظور آشنایی با رویکردها و برنامه های
🔺 آموزشی
🔺پژوهشی
🔺فرهنگی
🔺تربیتی
🔺 المپیاد
دبیرستان  علامه حلی ۱۰ پاسداران و همچنین
🏆🎖 افتخارات و دستاوردهای کسب شده توسط دانش آموزان  می توانند در کانال دوره هفتم دبیرستان به آدرس

https://t.me/helli10dore7

عضو شوند.

درباره‌ی نویسنده

علامه حلی 10 پاسداران

یک دیدگاه ارسال کنید