موشک سمپاد

بازتاب رونمایی از موشک سمپاد در رسانه ها
پس از انتشار خبر رونمایی از موشک سمپاد در نمایشگاه حلی پاد 3 ( نمایشگاه دستاورد های دانش آموزی دبیرس...
رونمایی از راکت دانش آموزی سمپاد
گروهی از دانش آموزان نخبه و تیزهوش دبیرستان موفق به ساخت و رونمایی از موشک سمپاد در نمایشگاه حلی پاد...