مسابقات بین المللی روباتیک آزاد ایران 2016

قهرمانی تیم روباتیک در مسابقات آزاد ایران 2016 (iranopen) و راهیابی به مسابقات جهانی آلمان
قهرمانی تیم روباتیک دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران در مسابقات آزاد ایران 2016 (iranopen) و راهیابی...