شبکه آموزش

فیلم / دستاورد های نمایشگاه حلی پاد ۲ در شبکه آموزش
قسمت های از نمایشگاه حلی پاد ۲ که در دبیرستان علامه حلی ۱۰ برگزار شد در شبکه آموزش به نمایش در آمد .