معاونت فرهنگی

دانش آموز حلي 10 افتخار براي تنيس ايران
دانش آموز آرمين رستمي قهرمان مسابقات تنيس فرانسه شد.
راه يابي سجاد كرمي به مرحله نهايي مسابقات قرآني
مرحله پاياني اين مسابقات در سطح كشوري در شهريور ماه 1394 در شهر سنندج برگزار مي شود.

صفحات