معاونت فرهنگی

دفتر معاونت فرهنگی دبیرستان ان شا الله مامنی است برای همه دانش آموزان مدرسه که می توانند با حضور خود باعث هم افزایی و بهتر شدن فعالیت های فرهنگی اردویی و ورزشی دبیرستان شوند.

دانش آموز حلي 10 افتخار براي تنيس ايران
دانش آموز آرمين رستمي قهرمان مسابقات تنيس فرانسه شد.
راه يابي سجاد كرمي به مرحله نهايي مسابقات قرآني
مرحله پاياني اين مسابقات در سطح كشوري در شهريور ماه 1394 در شهر سنندج برگزار مي شود.

صفحات