مدیریت

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ علامه حلی 10 پاسداران
نفرات برتر دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران در کنکور سال 1395
جلسه هم انديشي مديران انرژِي اتمي و حلي 10
جلسه هم انديشي مديران انرژِي اتمي و حلي 10 به میزبانی علامه حلی 10 برگزار شد.
جلسه هم اندیشی مدیران علامه حلی 4 و 10
جلسه هم اندیشی مدیران دبیرستان های علامه حلی 4 و 10 به میزبانی علامه حلی 10 برگزار گردید. در این جلس...