مدیریت

عدالت به این معنا  نیست که با همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم ، نه استعدادها بالاخره مختلف است ، نباید بگذاریم استعدادی ضایع شود و برای پرورش استعداد ها بایستی تدبیر بیاندیشیم؛ در این تردیدی نیست اما ملاک استعدادها باید باشد؛ عدالت این است.

امام خامنه ای

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ علامه حلی 10 پاسداران
نفرات برتر دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران در کنکور سال 1395
جلسه هم انديشي مديران انرژِي اتمي و حلي 10
جلسه هم انديشي مديران انرژِي اتمي و حلي 10 به میزبانی علامه حلی 10 برگزار شد.
جلسه هم اندیشی مدیران علامه حلی 4 و 10
جلسه هم اندیشی مدیران دبیرستان های علامه حلی 4 و 10 به میزبانی علامه حلی 10 برگزار گردید. در این جلس...