انجمن اولیاء و مربیان

برگزاری جلسه مجمع سالانه و انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران
برگزاری جلسه مجمع سالانه و انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران
جلسه مشاوره پایه دوازدهم رشته تجربی با اولیای گرامی
جلسه مشاوره پایه دوازدهمی های رشته علوم تجربی
اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 96-95
اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران که در انتخابات دوشنبه 10 آبان ماه انتخاب ش...
اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 94-95 + ارتباط با اعضا
اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان علامه حلی 10 پاسداران که در انتخابات 19 مهر ماه انتخاب شدند به ش...
گزارش تصویری انجمن اولیاء و مربیان 19 مهر
انجمن اولیاء و مربیان 19 مهر ماه با حضور بسیاری از والدین محترم دانش آموزان در تالار رضوان برگزار گ...