اخبار

مانور زلزله آذر 96
مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس
درخشش دیگری از ستارگان کهکشان علامه حلی پاسداران
درخشش دیگری از ستارگان کهکشان علامه حلی پاسداران
اردویی علمی واعتکاف علمی دانش اموزان سال چهارم
اردویی علمی واعتکاف علمی دانش اموزان سال چهارم
حلي ١٠ پاسداران جهاني شد
حلي ١٠ پاسداران جهاني شد
دیدار با مراجع تقلید قم اردیبهشت 96
دیدار با مراجع تقلید قم اردیبهشت 96
مراسم روز معلم
مراسم روز معلم 96
کسب رتبه های برتر قرآنی در مسابقات منطقه 4 آموزش و پرورش تهران
کسب رتبه های برتر قرآنی در مسابقات منطقه 4 آموزش و پرورش تهران توسط دانش آموزان دبیرستان را به خان...

صفحات