تماس‌با‌ما

تلفن:     0098(21)22561400

دورنگار:     0098(21)22775498

کُد پستی:      1668646875

پست الکترونیک:     helli10pasdaran@gmail.com

وب سایت:     helli10.ir

آدرس:      پاسداران ـ انتهای گلستان دهم ـ پلاک10